PROMOCIJA RONJENJA d.o.o.

agencija za organizaciju manifestacija i promidžbu.

Okićka 36, 10 436 Rakov Potok,MB: 4603567, OIB: 62669849537

ID VAT br: HR62669849537

Agencija osnovana sa ciljem za promociju ronilačkih aktivnosti i ponude u ronjenju.

Kroz moderne platforme i kroz IT rješenja modernizirati ponudu u ronilačkim aktivnostima te kroz projekte komunicirati aktivnost koja je u stalnom porastu. Ronjenje je jedna od novijih aktivnosti u kojoj su jasno postavljena pravila a izlazak van tih okvira može rezultirati ozljedom. Danas na tržištu djeluju mnoge asocijacije koje podučavaju ronjenje i moramo znati da imamo samo dobre i loše Instruktore. Prije bavljenja ronjenjem raspitajte se o svom Instruktoru, provjerite opremu, istražite lokacije na kojima planirate ronjenje, budite upoznati sa osnovnim zakonima regije, države ili mikrolokacije.

Kako biste uživali u novo otkrivenom podvodnom svijetu budite pripremljeni za Vašu avanturu …